hilo navegacion-->NO

Atenció al client i contacte

Vols posar-te en contacte amb Unión Fenosa Distribución, S.A. per fer alguna de les consultes o gestions següents?

  • Iniciar o consultar un expedient (nou subministrament, ampliació de potència...).
  • Informar i obtenir informació sobre incidències de la xarxa elèctrica.
  • Sol·licitar actuacions sobre la nostra xarxa elèctrica.
  • Comunicar una situació de perill en una instal·lació propietat de la nostra empresa.
  • Actualitzar dades tècniques associades al subministrament elèctric.
  • Presentar reclamacions sobre els serveis de xarxa elèctrica.
  • Atenció a comercialitzadores.
  • Altres consultes generals referents a la distribució elèctrica.

Per això, s'ofereixen els canals de contacte següents exclusius per a l'activitat de distribució elèctrica:

Telèfon

Contacte telefònic

a. Atenció al client de xarxa: 900 111 999
b. Avaries: 900 333 999
c. Gestions sobre punts de subministrament (sol·licitud nous subministraments, ampliacions de potència, desviacions de línies i connexió generadors): 900 111 444

És convenient que els clients de xarxa elèctrica tinguin a mà durant la trucada una factura de consum d'energia elèctrica per poder facilitar als agents la identificació del punt de subministrament objecte de la consulta. Per a sol·licituds d'un punt de connexió nou o alguna modificació a la instal·lació, cal tenir a mà el número de l'expedient.

Correu postal

Contacte per correu postal

Apartat de correus núm. 622
15080 - A Coruña

Si l'usuari vol posar-se en contacte a través de correu postal és imprescindible fer referència al CUPS (codi universal del punt de subministrament) que apareix en qualsevol factura de consum d'energia elèctrica o en el número d'expedient quan es tracti de gestions sobre nous punts de subministrament o la modificació de punts ja existents.
És convenient que l'usuari indiqui el seu número de telèfon i/o la seva adreça electrònica per poder contactar-hi en cas de necessitar resoldre qualsevol dubte.

Correu electrònic

Contacte per correu electrònic

csdistribucionelectricidad@gasnatural.com

Si es prefereix utilitzar el correu electrònic també és imprescindible fer referència al CUPS (codi universal del punt de subministrament) que apareix en qualsevol factura de consum d'energia elèctrica o en el número d'expedient quan es tracti de gestions sobre nous punts de subministrament o la modificació de punts ja existents.
És convenient que l'usuari indiqui el seu número de telèfon per poder contactar-hi en cas de necessitar resoldre qualsevol dubte.