Informació tècnica (OTV)

Normativa

Normativa

Consulta de la normativa en què es defineixen les característiques específiques de les instal·lacions que es connecten a la xarxa elèctrica de la nostra companyia.

Subministradors homologats

Subministradors homologats

Accés a la relació de subministradors de serveis i de béns homologats per Unión Fenosa Distribución, S.A.

Prevenció de riscos laborals

OTV Prevenció de riscos laborals

Informació sobre els riscos de les instal·lacions elèctriques, així com les exigències en aquesta matèria per a obres i serveis executats a Unión Fenosa Distribución, S.A.

Localització de xarxes de serveis

Xarxes serveis

Accés a la plataformaINKOLAN per a la consulta i descàrrega dels plànols de totes les infraestructures existents.

Drons: qualitat i seguretat en el manteniment de la xarxa elèctrica

Operaris drons

Unión Fenosa Distribución, distribuïdora elèctrica a Espanya de Gas Natural Fenosa, ha incorporat drons a la supervisió de les seves instal·lacions elèctriques.